ASUS USB Charger Plus 4.2

ASUS USB Charger Plus 4.2

ASUSTeK COMPUTER INC. – Shareware – Windows
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
ASUS USB Charger Plus là một công cụ để nhanh chóng sạc điện thoại di động Apple. Nó cho phép người dùng sạc các thiết bị USB như máy nghe nhạc, máy tính bảng và điện thoại thông minh trong khi máy tính của họ đang ở chế độ ngủ. Chương trình cũng cho phép các khe cắm USB vẽ thêm sức mạnh cho phép các thiết bị sạc nhanh hơn nhiều.

Tổng quan

ASUS USB Charger Plus là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi ASUSTeK COMPUTER INC..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.204 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ASUS USB Charger Plus là 4.2, phát hành vào ngày 13/03/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 01/07/2011.

ASUS USB Charger Plus đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của ASUS USB Charger Plus đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ASUS USB Charger Plus!

Cài đặt

người sử dụng 3.204 UpdateStar có ASUS USB Charger Plus cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản